NIEUWSBRIEF  VAN DE STICHTING  “HULP-MACEDONIË”  2011

Het was voor de stichting weer een mooi actief jaar, waarin we een aantal projecten hebben uitgevoerd. We begonnen het jaar door in  januari een leuke succesvolle dansdag te organiseren. Op deze dag werden Macedonische dansen aangeleerd door Jacqueline Bossink, met begeleiding op de tapan (=Macedonische grote trom) door Wim Zuiderwijk. De opbrengst van deze gezellige dag ( ong. € 700,–) is uiteraard bestemd voor de stichting.

In Februari is ons tweede grote transport naar Struga gegaan. Ook deze keer was de vracht-wagen hélemaal volgeladen met medische apparatuur, televisieloeps, bedden etc. De artikelen zijn met grote dank aanvaard door o.a. het Algemeen Ziekenhuis in Struga, de Blindenstichting afd. Struga, een fysiotherapiepraktijk in Podares en het Sv. Erazmo-ziekenhuis in Ohrid.

Naast het doneren van ziekenhuisartikelen willen wij ook graag proberen, een aantal projecten te organiseren, waarbij de jeugd betrokken is. Eén van deze projecten is het opzetten en begeleiden van een uitwisselingsproject met de jeugdafdeling van het Rode Kruis in Ohrid. Deze afdeling is erg actief, kent een grote jeugdafdeling en zet zich in o.a. voor seksuele hygiëne en voorlichting over alcohol en drugs, reddingswerkzaamheden in de bergen en op het meer van Ohrid, etc.

In april en augustus zijn er 11 jongeren uit Opmeer (N-H) te gast geweest bij het Rode Kruis. De opzet was hierbij, dat de Nederlandse jongeren een bergexpeditie zouden uitvoeren, waardoor zij hun Gouden Award konden behalen (zie ook www. award.nl), daarnaast hebben zij uiteraard kennis gemaakt met het leven in Macedonië en hebben zij deelgenomen aan een programma, dat hen werd aangeboden door het Rode Kruis. In 2012 komen jeugdleden van het Rode Kruis uit Ohrid naar Opmeer voor een tegenbezoek. Hierbij willen zij graag een bezoek brengen aan o.a. de Reddingsmaatschappij.

Een ander project is nog steeds de renovatie van het voetbalclubhuis van de voetbalclub “Mornar” in Radozda. In 2010 hebben we met zijn vieren daarvoor geld ingezameld door rondom het meer van Ohrid te wandelen (zie het verslag bij het project Radozda). Dit is een erg succesvol project: de renovatie startte direct in november 2010 met het aanleggen van een nieuw dak, waardoor het gebouw meteen lekvrij was. Hierdoor werd het mogelijk de verdere renovatie stukje bij beetje uit te voeren. Een groot deel van het dorp is hierbij betrokken geraakt. Bijvoorbeeld : de jeugd heeft het dorp schoon gemaakt van zwerfafval (een groot probleem in Macedonië); de werkzaamheden aan het clubhuis wordt door vrijwilligers uitgevoerd in hun vrije tijd; de plaatselijke kerk heeft voor een aantal belangrijke werkzaamheden gezorgd, o.a, het storten van de vloeren. Veel materialen werden gedoneerd door de firma Knauf.  Het clubhuis is al bijna klaar en is erg mooi geworden!!! Men is er in heel Radozda bijzonder trots op!

In augustus hebben Jessica Gottenbos en Suke van der Storm een bezoek gebracht aan o.a. het Rode Kruis in Negotino (Oost-Macedonië). Zij werden bijzonder hartelijk ontvangen en kregen een uitvoerige en boeiende presentatie over de activiteiten van deze afdeling. Men zou graag een uitwisseling tot stand willen brengen met het Rode Kruis in Hoorn.

In november heeft de stichting 2 nieuwe computers aangeschaft en gedoneerd aan de Blindenstichting in Struga. Deze stichting ontvangt van de regering speciale programma’s, waardoor de computers “sprekende” computers worden. Maar de computers zelf moeten worden aangeschaft of verkregen. De nieuwe computers zijn gekocht in Struga en meteen gedoneerd!

Maar: de stichting is nog steeds dringend op zoek naar gebruikte computers, waar de Blindenstichting heel goed mee geholpen zou zijn. (kunt u ons hierbij helpen???)

Al deze activiteiten in Struga en Radozda worden uitgevoerd door Slavica Buitendijk, onze voorzitster. Zij wordt onderhand een “Bekende Nederlander” ter plaatse! In november is Slavica zelfs naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat in Skopje geweest om aandacht te vragen voor het ontbreken van een deugdelijk rioleringsstelsel in Radozda. Dit dorp ligt aan het Ohrid-meer, bijna tegen de Albanese grens aan. Het is het laatste dorp aan het Meer van Ohrid, dat nog steeds géén riolering heeft!! Het afvalwater wordt in septictanks opgeslagen of zelfs op het meer geloosd. Slavica ijvert ervoor, samen met enkele inwoners van Radozda, om deze onhygiënische toestand dringend onder de aandacht te brengen van de burgemeester van Struga! Oók het clubhuis in Radozda  wordt dan aangesloten Wij hopen op een positieve ontwikkeling.

 

Voor al deze activiteiten is uiteraard geld nodig: hiervoor organiseren wij wel eens het e.e.a.:

In april hebben Maria en Peter, mét hulp van Ruurd en Frida Noordegraaf een garagemarkt gehouden. Hiermee is € 500 opgehaald.

Ook hebben Maria en Peter bij hun 25-jarig huwelijk de stichting onder de aandacht gebracht en de “enveloppe-cadeau’s ” aan de stichting gedoneerd!

In september is er wederom een dansfeest georganiseerd o.l.v. Frida Noordegraaf, waarbij we ook een gezellige loterij organiseerden met als prijsjes diverse Macedonische artikelen. De opbrengst van deze avond was € 400.

Door het gehele jaar heen zamelen wij (gebruikte) kleding in. Deze kleding wordt gesorteerd en netjes verpakt in grote dozen. De kleding is bestemd voor het Rode Kruis in Probistip, een arm mijnwerkersstadje in Oost-Macedonië, en wordt van daar uit verdeeld onder de allerarmsten! Ook dit jaar of begin volgend jaar gaat er weer een kledingtransport naar Probistip.

Uiteraard verloopt niet alles altijd maar vlekkeloos, zo heeft het erg veel moeite en energie gekost, om het transport van februari betaald te krijgen door het Struga-ziekenhuis, máár…zoals vaak in Macedonië het geval is, komt het uiteindelijk wel goed en heeft het ziekenhuis in oktober de rekening voldaan…na vele bezoekjes aan het ziekenhuis, veranderingen van nota’s enz. enz….

Eén van onze grote en terugkerende problemen is het vinden van een opslagruimte. Tot nog toe is het allemaal net weer gelukt, maar op dit moment zijn we weer zoekende, ook nu weer hopend op een tijdige oplossing van dit probleem.

Wij worden weer door velen gesteund en danken daarom hartelijk al onze donateurs.

 

In het bijzonder willen wij de volgende mensen bedanken:

De heer Roelof Krikke, voor de donatie vanuit Defensie van 6000 (wegwerp)pyjama’s…

De familie Portegies voor het ter beschikking stellen van een mooie opslagruimte.

De Award Opmeer voor het organiseren van het uitwisselingsproject met het Rode kruis te Ohrid.

R&W Fashion voor het vervoer van onze spullen naar Struga (en hun geduld met de betaling!!)

Het Martiniziekenhuis in Groningen voor de donatie van ziekenhuisgoederen

Het UMCG in Groningen voor de donatie van ziekenhuisgoederen

UCO-contactlenzen en Joop Vinke voor de donatie van optische apparatuur.

 

Veel kleding mochten wij ontvangen van o.a.

Wijkcentrum Schagen via mw Hartman,

Wijkcentrum “De Groene Cirkel” te Hoorn

Povarello in Gent via mw. Vanderstighele

De firma’s Pierrot, de Rooy en Menninga te Assen, die ons nieuwe schoenen en kleding doneerde.