Contact :

Jessica Gottenbos-Makkinje
Tinnegieter 34
1625 AP  HOORN NL

Telefoon 0229 241 561
Mobiel 06 4352 2764
E-mail : jgottenbosapp@gmail.com

Bankrekening NL86 RABO 0123 4660 24

Donateur worden?

De stichting is voor de financiering van de verschillende projecten grotendeels afhankelijk van donaties. Wilt u de stichting ondersteunen bij dit belangrijke werk, dan is een bijdrage op de rekening van de stichting van harte welkom. Donateurs worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de projecten van de stichting. U kunt zich als donateur aanmelden via het contactformulier. De stichting is aangemerkt als een ANBI , Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting!