Stichting “Hulp Macedonië” © Alle rechten voorbehouden Privacybeleid | Gebruiksvoorwaarden

Home.Stichting.Projecten.Macedonië.Sponsors.Actueel .Contact.
        stichting
“Hulp Macedonië”

Project Radozda

Mornar is de voetbalclub van het dorp Radozda, gelegen aan het meer van Ohrid in de buurt van het stadje Struga. De club is opgericht in 1976 door een groep enthousiaste dorpelingen. Voetbalclub Mornar is een actieve club die eerst wedstrijden speelde op het niveau van de deelrepubliek Macedonië, en na het uiteenvallen van Joegoslavië op regionaal niveau. De club heeft meerdere malen een eerste plaats bereikt. Sinds 2008 heeft de club ook een groep jongeren tot 15 jaar, die een eigen wedstrijd-programma hebben. De clubkleuren zijn blauw en wit.

 

In september 2008 is er een nieuw bestuur aangetreden onder leiding van voorzitter Gavril Sekerovski, dat met groot enthousiasme en ambitie van start is gegaan om de jeugd  te begeleiden, aan te moedigen en goede oplossingen te zoeken voor bestaande problemen.

 

Het doel van deze bestuursleden :

Door het spelen van competitie wedstrijden de kinderen en de jeugd van Radozda op hoog niveau sport aan te bieden en zo de kinderen te helpen bij een goede en evenwichtige ontwikkeling en ze een positief beeld van de toekomst te geven. Door het beoefenen van sport hopen zij de jeugd van de heersende negatieve invloed van alcohol en drugs af te kunnen houden.

 

Voetbalclub Mornar heeft een prachtig veld in het dorp op een plek die Siklica heet, maar  het  clubhuis  dat  gebouwd  werd  in  1981 verkeert nu al in een

heel  slechte staat.  Het is eigenlijk een bouwval. Vooral het dak is een groot probleem. Er is veel met asbest gewerkt ( u ziet hier de kapotte platen voor het gebouwtje staan). Oók de kleedkamers zijn vochtig en schimmel zit op de wanden. Gelegenheid om te douchen is er niet.

 

Om de kinderen op een verantwoorde manier sport aan te kunnen bieden zal er voor gezorgd moeten worden dat zij dat ook op een behoorlijke manier kunnen beoefenen. De belemmeringen zoals een lekkend dak van asbest en vochtige kleedkamers en slechte hygienische omstandigheden moeten snel weggenomen worden.

 

Het bestuur wil nu het clubhuis renoveren en daarmee de club een positieve impuls geven.  In het dorp  zijn  genoeg vakmensen, die hun diensten gratis  willen  aanbieden bij de  wederopbouw  van  het clubhuis. Voor de renovatie

van het dak is voor €. 1250,–  materiaal nodig.  Het werk zal worden gedaan door  bouwvakkers uit het dorp zelf, die zich  als vrijwilliger  hebben gemeld.  In 2009 is al met behulp van vrijwilligers gezorgd dat het clubgebouw werd aangesloten op het waterleidingnet.

 

Bestuursleden  van De Stichting Hulp Macedonië  willen zich  inzetten om het benodigde  bedrag bij elkaar te brengen.  Naar  verwachting  zal de gehele renovatie tussen de vijf- en zesduizend euro kosten. De Stichting gaat zelf de benodigde materialen aanschaffen, terwijl de inwoners van Radozda met zelfwerkzaamheid hun steentje bijdragen aan een positieve toekomst van hun kinderen

voetbalveld van Radozda

in slechte staat verkerende clubhuis met asbest naast de deur

één van de kl\eedkamers

dit was de doucheruimte

de kantine

English version

Nieuws  over de aankomende sponsorwandeling in november 2010

 

Om geld in te zamelen voor dit project van de stichting “Hulp-Macedonië” gaan Slavica en Jessica in november 2010 een gesponsorde wandeling organiseren rondom het meer van Ohrid. De voorbereidingen zijn intussen in volle gang. Dankzij de goede ideeën en positieve inbreng van onze voorzitter Slavica krijgen is veel vrijwillige medewerking toegezegd vanuit de dorpelingen zelf en ook de kerk draagt haar steen(tje). Het opgehaalde bedrag zal door het kerkbestuur verdubbeld worden. Een plaatselijke architect heeft beloofd de tekeningen te verzorgen en een Amerikaanse inwoner van Radozda heeft al een deel van de bouwmaterialen toegezegd.

 

Deelnemers.

Naast Slavica en Jessica is een nieuw wandelmaatje, Biljana Marchand uit Haarlem, bereid gevonden de 100 kilometer lange tocht mee te lopen. Ook anderen, én dat is heel leuk, veel dorpelingen  hebben zich bereid verklaard, een deel van de tocht mee te lopen, zodat we al een aardige club hebben. De loopsters zijn al bezig met de “training”, want het lijkt gemakkelijk gezegd, 25 km per dag, maar voor 4 dagen achterelkaar moet er toch geoefend worden….

Wij hopen op enthousiaste reacties en natuurlijk op véél sponsors, dat gebouw moet er komen, zodat de jeugd een sportieve, (drugs-en alcoholvrije) toekomst tegemoet gaat en ziet dat met “goede wil en inzet het goede doel bereikt kan worden”.

 

Ambassadrice loopt  ook mee.

De Nederlandse ambassadrice in Macedonië, mevr. Simone Filippini, heeft ook interesse getoond om (een deel) van de tocht mee te lopen. Zij kijkt of dit in haar drukke programma past.

 

Reisverslag.

Lees hier het verslag van Slavica, Biljana, Rensina en Jessica over de sponsorloop rondom het meer van Ohrd

nov. 2010

Er wordt direct begonnen met het vervangen van het dak