Bestuur:

 • Voorzitter    Ruurd Noordegraaf     Blokker
 • Secretaris    Maria Nieuwkamp       Hem
 • Penningm.  Raymond Gottenbos    Hoorn

 

Werkgroep:

 • Jessica & Raymond Gottenbos
 • Peter Stavenuiter & Maria Nieuwkamp
 • Ruurd & Frida Noordegraaf
 • Slavica Buitendijk- Angelkovska

 

Beleidsplan  en fondsen werving:

De Stichting Hulp Macedonië biedt hulp aan ziekenhuizen en sociale instellingen, zonder aanziens des persoons en ongeacht religie of bevolkingsgroep.
Elk jaar worden hiertoe door het bestuur van de stichting één of meerdere projecten vastgesteld.

Naast donaties en giften zamelt de Stichting gelden in door het organiseren van bijv. Balkan-dansdagen, rommelmarkten en andere acties.
Leden van het bestuur en werkgroep verlenen hierbij belangenloos hun diensten en inzet, zonder geldelijke beloning te verkrijgen.
Alle inkomsten komen ten goede aan projecten van de Stichting Hulp Macedonië.

 

 

In Memoriam

wp0_wp3108363a_0f
Op nieuwjaarsdag 1 januari 2012 is Jan Oosterhof, oprichter van de Stichting “Hulp-Macedonië”, overleden.

Wij herinneren Jan als een meelevend persoon met een groot hart voor de minder bedeelden op deze aarde. Een groot deel van zijn levenheeft hij zich, samen met zijn echtgenote Ria, met volle overgave ingezet om de bevolking van de nog jonge republiek Macedonië te ondersteunen. Sinds 1992 vonden talloze  transporten met medische hulpgoederen hun weg naar de ziekenhuizen. Wij zullen proberen dit werk in zijn geest voort te zetten.

Slavica, Jessica, Raymond, Maria , Peter, Ruurd, Frieda.

 

Contact in Nederland :

 • Jessica Gottenbos-Makkinje
  Tinnegieter 34
  1625 AP  HOORN NL
  Telefoon 0229 241 561 / 06 4352 2764
  E-mail     jgottenbosapp@gmail.com

Contact in  Macedonië :
*
Slavica Buitendijk- Angelkovska
Radozda

 

 • Bankrekening : NL86 RABO 0123 4660 24 t.n.v Stichting Hulp Macedonië te Hoorn
 • Kamer van Koophandel : nr. 41019883

anbi2ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling.
Sinds 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goede doelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN : 80 18 34 247