Dank aan onze sponsors en donateurs

De stichting krijgt van haar sponsors regelmatig belangeloos medische en optische apparatuur aangeboden voor ziekenhuizen en bejaardenhuizen. De stichting zorgt voor opslag en regelt het vervoer naar Macedonië. De leden van de werkgroep zetten zich daarnaast in voor fondsenwerving, maar voor de financiering van het vervoer naar de diverse projecten in Macedonië is de stichting voor het grootste deel afhankelijk van donaties. Wilt u de stichting ondersteunen bij dit belangrijke werk, dan is een bijdrage op de rekening van de stichting van harte welkom. Donateurs worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de projecten van de stichting. U kunt zich als donateur aanmelden via het contactformulier.

Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Omdat de Stichting per 25 mei 2018 moet voldoen aan de A.V.G. en de Stichting de privacy van sponsors en donoren respecteert, worden hun namen niet meer op de site genoemd.